Praktický lékař pro děti a dorost ordinace - Klatovy

MUDr. Marcela Míková - PLDD

Hostašova 152, 33901 Klatovy IV
tel.: 376 315 083, 602 128 412

mikova.marcela@post.cz

                Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1.1.2014
 

Termín-věk dítěte

          Povinné očkování           

       Nepovinné očkování

 

Nemoc

Očkovací látka

Nemoc

Očkovací látka

od 4. dne - 6. týdne

Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)

BCG vaccine SSI

 

 

od 6. týdne

 

 

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (1. dávka)

od 9. týdne
(2. - 3. měsíc)

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa
Hexacima (1. dávka)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)

 

 

 

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)

3. - 4. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa
Hexacima (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)

4. - 5. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa
Hexacima (3. dávka - za měsíc po 2. dávce)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka - za měsíc po 2. dávce)

12.-15. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa
Hexacima (4. dávka)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)

15. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (1. dávka)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix -Tetra (1. dávka)

21.-25. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (2. dávka - za 6 - 10 měsíců po 1. dávce)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix - Tetra (2. dávka)

5. - 6. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel

Boostrix (přeočkování)

 

 

10. - 11. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

Boostrix polio (přeočkování)

 

 

13. rok (jen dívky)

 

 

Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)*

Cervarix, Silgard (celkem 2 dávky)

 

* hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.Více zde: https://www.detskylekar-hufova.cz/ockovani/ockovaci-kalendar/

    Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1.1.2014

Termín-věk dítěte Povinné očkování  Nepovinné očkování
  Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne - 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    

od 6. týdne
    Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)od 9. týdne
(2. - 3. měsíc)
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (1. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
    Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)

3. - 4. měsíc
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)

4. - 5. měsíc
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (3. dávka - za měsíc po 2. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka - za měsíc po 2. dávce)

12.-15. měsíc
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (4. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)

15. měsíc
Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix -Tetra (1. dávka)

21.-25. měsíc
Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka - za 6 - 10 měsíců po 1. dávce) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix - Tetra (2. dávka)

5. - 6. rok
Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix (přeočkování)    
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    

13. rok (jen dívky)
    Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Silgard (celkem 2 dávky)

* hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.