Praktický lékař pro děti a dorost ordinace - Klatovy

MUDr. Marcela Míková - PLDD

Hostašova 152, 33901 Klatovy IV
tel.: 376 315 083, 602 128 412

mikova.marcela@post.cz

Vystavování Posudku o zdravotní způsobilosti

/“ potvrzení na školy v přírodě, letní tábory, …“ /

je pouze v kompetenci registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost dítěte.

Tento posudek nelze vystavovat v rámci zastupování jiným lékařem.

Prosím rodiče, aby si s ohledem na letní dovolené včas

zajistili vydání potřebných dokumentů.

Děkuji za spolupráci.Více zde: https://www.ordinace-mariekmonickova.cz/

Vystavování Posudku o zdravotní způsobilosti /“ potvrzení na školy v přírodě, letní tábory, …“ /
je pouze v kompetenci registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost dítěte. Tento posudek nelze vystavovat v rámci zastupování jiným lékařem. Prosím rodiče, aby si s ohledem na letní dovolené včas zajistili vydání potřebných dokumentů. Děkuji za spolupráci.